Jak czytać oznaczenia na oponach?

Skieruj kursor na oznaczenia, aby uzyskać informacje.